Informació d'accessibilitat

Aquest lloc web és un espai pensat per a tots els usuaris. Permet accedir a la informació sense cap limitació per raó de discapacitat o minusvalidesa, i sens perjudici dels dispositius utilitzats o el context d’ús. En la seva gestió, partim de la base que l’accessibilitat no representa un benefici únicament per a les persones amb discapacitat, sinó que millora el procés de consulta i navegació en general, i aporta avantatges als usuaris amb dificultats de visió, de lectura o comprensió, o amb equips amb menys prestacions. 

Aquest lloc web ha estat desenvolupat seguint la norma UNE 139803:2012 i s’ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C) per al nivell AA.

El contingut d’aquest portal s’ha desenvolupat amb una gramàtica XHTML 1.0 Transitional, JavaScript, Flash i fulls d’estil en cascada (CSS). Aquests estàndards garanteixen l’accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeti les recomanacions del W3C.

Aquesta declaració de conformitat inclou aquelles pàgines que es troben sota el domini www.telefericdemontjuic.cat i exclou les pàgines d’aterratge dels enllaços externs, com també els continguts que són incrustats en aquest portal, però provenen d’altres servidors.

Intentem millorar l’accessibilitat cada dia, per això et convidem a participar en un procés de millora contínua amb els teus suggeriments (turistic@tmb.cat).

 

Informació de compatibilitat

Totes les pàgines d'aquest lloc web s'han programat en llenguatge HTML versió 4.

Requisits aconsellats: resolució de pantalla de 1280 × 1024 en milers de colors.

Navegadors compatibles:

Eines: