Projectes i Serveis de Mobilitat

El Telefèric de Montjuïc està gestionat per l'empresa Projectes i Serveis de Mobilitat, que alhora forma part del grup TMB – TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA.

TMB es el principal gestor de transport públic de la ciutat de Barcelona.