Política de privadesa | Telefèric de Montjuïc

Amb motiu de la convocatòria de vaga pel Dia Internacional de la Dona, divendres 8 de març, el servei del Telefèric de Montjuïc es pot veure afectat. Disculpeu les molèsties.

8/3: amb motiu de la convocatòria de vaga pel Dia Internacional de la Dona, el Telefèric de Montjuïc no ofereix servei.

  • Inici
  • Política de privadesa

Política de privadesa

Hola Barcelona, your travel solution

Informació tractament dades de caràcter personal

La societat PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A. (d’ara endavant, PSM), manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es compromet a protegir-les. Aquesta protecció cobreix tot el que fa referència a la recollida i a l’ús de la informació facilitada a través del web.

En aquest sentit, PSM garanteix, en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que farà servir confidencialment les dades personals dels usuaris, i que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i es tractaran les dades compta amb les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi accedeixin tercers no autoritzats.

A aquests efectes, PSM garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD). 

PSM podrà cedir, a les autoritats públiques competents, les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius, quan l’hi sol·licitin d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. No es preveu cap altra cessió o transferència de dades a tercers països.

En compliment del que disposa la LOPD i el RLOPD, s’informa que les dades facilitades són necessàries per gestionar la petició sol·licitada en aquest formulari, i només es faran servir per a aquesta finalitat. La relació contractual generada per la seva sol·licitud és base legal del tractament, i les seves dades es mantindran fins que finalitzi la gestió sol·licitada.  Tot això, tret que consenti expressament rebre informació comercial tot acceptant la nostra política de publicitat.

Podrà exercir-hi els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Per fer-ho, s’adreçarà a TMB enviant un correu electrònic a atencioclient@tmb.cat o bé per correu postal al domicili social de PSM: Carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 de Barcelona, en què s’ha d’indicar, com a referència: “Exercici de drets LOPD”. Si els seus drets no fossin atesos, pot reclamar davant de l’autoritat de control competent, APDCAT (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Política de publicitat

La societat PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A. (d’ara endavant, PSM), tal com se li ha informat a dalt, és titular de les seves dades de caràcter personal per gestionar la seva sol·licitud.

No obstant l’anterior, si ens hi autoritza expressament, mitjançant el marcatge de la casella de selecció “política de publicitat”, les seves dades de caràcter personal es podran fer servir, a més a més, per poder contactar amb vostè, per qualsevol mitjà, fins i tot via Internet, per a la finalitat de publicitat comercial dels serveis que ofereixen les empreses del grup TMB.

En aquest tractament, el consentiment és base legal del tractament, i les seves dades es mantindran fins al moment en què vostè comuniqui expressament la seva voluntat de revocar-lo.

Un. podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Per fer-ho, s’adreçarà a TMB enviant un correu electrònic a atencioclient@tmb.cat o bé per correu postal al domicili social de PSM: Carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 de Barcelona, en què s'ha d'indicar com a referència: “Exercici de drets LOPD”. Si els seus drets no fossin atesos, pot adreçar-se a l’APDCAT (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).